CAMPUS 2.0

CAMPUS 2.0

  • Project:¬†CAMPUS 2.0
  • Year: 2013

Tijdens de minor Cultural Diversity aan de Willem de Kooning Academie heb ik onderzoek gedaan naar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat inzet op talentontwikkeling, economische versterking en fysieke kwaliteitsverbetering. Met mijn afstudeerproject CAMPUS 2.0 wordt de focus gelegd op de talentontwikkeling. Het NPRZ richt zich namelijk binnen deze pijler enkel op het formele leren De overheid laat hiermee kansen liggen, want er zijn meer leeromgevingen, ook informeel, die benut kunnen worden. Deze treffen elkaar in de openbare ruimte. Met CAMPUS 2.0 ga ik op zoek naar hoe ik deze zodanig kan vormgeven dat er een verbinding ontstaat tussen de formele en informele werelden en daarmee talentontwikkeling kan stimuleren.